A land without Borders recives 5 strars review in the Belgium De StandaardSeptember 9, 2016

Nir baram nonfiction book gets the highest grade from De Standaard the book was reviewed by JORN DE COCK
“Barams boek is in de eerste plaats voor  Israëlische  lezers,  om  heneen  blik  te  gunnen  achter  die
Muur.  Dat  maakt  dat  Een  land zonder grenzen een stuk dieper ingaat op de crisis dan de gebruikelijke
inleidingen  op  het  conflict die alles nog eens uitleggen. Voor een  buitenlandse  lezer  komt  het
uitgebreide  notenapparaat  aanhet einde van het boek handig van pas.”